arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacy- en Cookiebeleid

INLEIDING


Bij het gebruik van onze website en diensten kunnen wij, ASSE Nederland, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aanvragen van een brochure, het stellen van een vraag of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, en andere diensten, zoals online promoties, evenementen (b.v. beurzen) en acties zoals b.v. prijsvragen.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.


VERWERKING DOOR ASSE Nederland


Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door ASSE Nederland. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ASSE Nederland.


CONTACT


Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@assenederland.nl.

Wilt u liever per post contact opnemen dan kunt u dit sturen naar: ASSE Nederland hoofdkantoor, Johan Watelerpad 19, 2553 TT Den Haag.


HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT


U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.


WANNEER IS HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS NOODZAKELIJK?


Vraagt u bijvoorbeeld een brochure aan of geeft u aan interesse te hebben in één van onze programma’s, dan hebben we uw gegevens nodig om de brochure bij u te (laten) bezorgen. Op het moment dat u Uw gegevens worden dan automatisch opgenomen in onze lijst met geïnteresseerden en u ontvangt dan automatisch onze nieuwsbrief. Om een nieuwsbrief te ontvangen hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.


SOORTEN GEGEVENS


Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van geïnteresseerden tot afnemers van één van onze producten, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, en andere diensten (b.v. Beurzen) en acties (zoals b.v. prijsvragen). Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:


 • Afname/levering van producten: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanvragen/bekijken van een brochure via onze (mobiele) website. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanvraag aan ons verstrekt; zoals uw e-mailadres, naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering) en telefoonnummer;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites (bijvoorbeeld het aanmelden als gastgezin of voor een van onze andere producten): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt;
 • Het invullen van een interesse formulier op een van de evenementen waar wij aanwezig zijn. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij het invullen aan ons verstrekt. Deze gegevens zullen weer worden verwerkt in onze geautomatiseerde data base waarbij uw gegevens automatisch worden opgenomen in ons bestand voor het verstrekken van de nieuwsbrief. Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites: Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte pagina’s (door gebruik van cookies).

Deze gegevens lopen uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.


WORDEN AL DEZE GEGEVENS BIJ ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IK AFNEEM VAN ASSE Nederland VERZAMELT?


Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Ontvangt u bijvoorbeeld alleen een nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren).

Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) websites geldt dit ook.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies).

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten.


HOE WORDEN GEGEVENS GECOMBINEERD EN WELKE GEGEVENS?


De verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld in onze Data Base zodat wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoeftes en uw interesses.

Wanneer u op onze (mobiele) website b.v. een registratie(aanmeld)formulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de reeds bij ons bekende gegevens in onze Data Base.


DOELEINDEN VERWERKING


Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


TERMIJN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS


In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van vijf jaar na einde van de klantrelatie. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van ASSE Nederland en diensten omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.


DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS


Uw persoonsgegevens zullen nooit door ASSE Nederland aan derde worden verstrekt of verkocht zonder uw toestemming.


MEER INFORMATIE OVER E-MAILS MET ACTIES EN VERSTREKKING AAN DERDEN


In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.


COOKIES


Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Wij kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;


TECHNISCHE UITLEG VAN DE HIERTOE GEBRUIKTE COOKIES


Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.


BEVEILIGING


Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).


KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR


Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.


VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS


Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@assenederland.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@assenederland.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.


Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.


WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID


Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites, nieuwsbrief of per e-mail.

Wij gebruiken cookies