De Betalingstermijnen

Wanneer moet wat betaald zijn

Inschrijfgeld


€ 200,-

Borgsom


€1500

Programma kosten*    Deze moeten voor een bepaalde datum betaald zijn.

Bekijk voor welke datum deze uiterlijk betaald moeten zijn

Voor welke datum dienen de volledige kosten betaald te zijn

Het Choice plus programma (Amerika)

15 April

Dit geld voor alle Choice plus programma's

Het Private 

High School Programma

30 April 

voor programma's die vertrekken in juni/juli

Het traditionele High School Programma

30 Mei 

voor programma's die vertrekken in augustus/september

Het traditionele High School Programma

15 November 

voor programma's die vertrekken in januari/februari

Wat zijn de kosten van een uitwisselingsprogramma?

Teruggave beleid

  • Het inschrijfgeld wordt teruggestort als de deelnemer niet wordt geaccepteerd door ASSE Nederland.
  • Wanneer de deelnemer binnen 14 dagen de overeenkomst ontbind, wordt het eventueel gestorte geld teruggestort met inhouding van het inschrijfgeld.**
  • Ontbinding in een later stadium zorgt altijd voor een gereduceerd bedrag voor teruggave. Vraag onze brochure inclusief prijslijst aan, hierin staan de meest actuele percentages vermeld.

Geen teruggave vindt plaats als het programma wordt beëindigd door ontoelaatbaar gedrag door de deelnemer tijdens zijn of haar verblijf in het gastland.***


*      Er kan bij ASSE Nederland ook gekozen worden om de volledige programmakosten in maximaal 3 termijnen te betalen.

**    De ontbinding moet altijd schriftelijk worden bevestigt en dient binnen 14 dagen bij ASSE Nederland in bezit te zijn (postzegeldatum is bepalend).

*** Er bestaat dan kans dat de eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden op de deelnemer verhaalt zullen worden.

Ik vind dit echt geweldig

Wij gebruiken cookies