Algemene Voorwaarden uitwisselingsprogramma

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de internationale uitwisselingsprogramma’s van ASSE Nederland.


Alle jongens en meisjes die in aanmerking willen komen voor één van de programma's die ASSE Nederland aanbiedt, moeten een voorlopig aanmeldformulier invullen. Zodra deze onder vermelding van je naam bij ons binnen is, zullen wij je voorlopige inschrijving in behandeling nemen.


Bij acceptatie zal de kandidaat worden uitgenodigd voor een gesprek (waarbij minimaal één van de ouders aanwezig moet zijn). Tijdens dit gesprek zullen wij het definitieve inschrijfformulier invullen moeten en zal er een interview plaatsvinden. Afhankelijk van het land waar je naartoe gaat, kan er ook een kleine Engelse test moeten worden afgenomen. Na dit gesprek moet het inschrijfgeld (€ 200,-) worden voldaan. Mocht je onverhoopt niet worden geaccepteerd in een van de programma’s, dan zal dit inschrijfgeld worden teruggestort.


Dit geldt niet voor als je je ingeschreven hebt en niet slaagt voor je eindexamen, dan zal dit niet worden teruggestort. Zie verderop wat daar de consequenties van zijn.


Wanneer ASSE Nederland van mening is dat de kandidaat rijp is voor dit grootse avontuur, zal er een uitwisselingsovereenkomst worden getekend. Met het tekenen van deze overeenkomst accepteert de kandidaat de algemene voorwaarden van ASSE Nederland en haar partners. Op dat moment zal er een borgsom worden gevraagd van € 1.500,- (een aanbetaling van € 1.300,- en het reeds gestorte inschrijfgeld).


Na ontvangst van de overeenkomst, de borgsom en na bestudering van het definitieve inschrijvingsformulier, zullen wij het verzoek tot inschrijving voor het geselecteerde programma bevestigen.


Hierna zal het volledige dossier naar onze partners in het buitenland worden gestuurd waar zij met spoed beginnen aan het zoeken naar een geschikte locatie en gastgezin ( het liefst uiteraard in jouw voorkeurs gebied).Indien succesvol, zullen wij de kandidaat hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen, zodat er al wat kennis heen en weer kan worden vergaard. Nu kan het nog altijd zo zijn dat onze partner in het buitenland het niet eens is met onze beoordeling. Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan zal de aanbetaling volledig worden terug betaald.

Uiteraard gaan wij voor het positieve scenario, waarin onze partners het helemaal met ons eens zijn en dan ziet het betalingsschema er als volgt uit:


Het saldo (Totale kosten voor het programma minus de aanbetaling) moet uiterlijk worden betaald voor of op:

 • 15 april: voor vertrek met het Choice Plus Programma
 • 30 april: voor vertrek in juni/juli 2016
 • 30 mei: voor vertrek in augustus/september 2016
 • 15 november: voor vertrek in januari/februari 2107

Betalingen kunnen ook in termijnen worden betaald. Dit in overleg met ASSE Nederland. Hier zal dan door ASSE Nederland een aparte verklaring voor worden opgemaakt.


Alle betalingen dienen te geschieden door overschrijving op Rekeningnummer: IBAN NL48ABNA040.96.25.361 (BIC ABNANL2A) ten name van ASSE Nederland. Onder vermelding van volledige naam uitwisselingsstudent.


Alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief:


 • Vlucht naar de luchthaven van eindbestemming.
 • Het zoeken naar geschikte gastgezinnen door onze partners in het buitenland.
 • Ontvangst op de luchthaven en de uiteindelijke overdracht naar het gastgezin.
 • De schoolboeken welke verplicht zijn op school(met uitzondering van Australië , Nieuw-Zeeland , Argentinië , Frankrijk , Duitsland , Japan , Groot-Brittannië , Ierland en de Scandinavische landen , waar de boeken en lessen ter plekke moeten worden betaald door de student )
 • Ondersteuning door onze partners in het buitenland.
 • Voorbereiding van de student en hulp bij het verlaten van, voor en tijdens uw verblijf in het buitenland.
 • Informatie vergaderingen met de deelnemers en hun ouders voor vertrek.
 • Eventuele kosten om met het openbaar vervoer naar school te gaan ( alleen op afspraak met de lokale  vertegenwoordiger) , met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk , Frankrijk, Ierland , Australië , Nieuw-Zeeland , Zuid-Afrika , Argentinië , Japan en de Scandinavische landen.
 • Documentatie aanvraag voor een visum om het gekozen land binnen te komen.
 • Verzekering voor de reis, medische kosten (welke niet gedekt worden door de Europese zorg verzekeringskaart) en wettelijke aansprakelijkheid.

Niet inbegrepen zijn:


 • Eventuele wijzigingen van de vlucht door de uitwisselingsstudent, die zorgen voor een meerprijs.
 • Kosten voor een studentenvisum ( SEVIS fee en de kosten bij het Amerikaans consulaat de variëren, afhankelijk van het benodigde visum)
 • Te maken kosten voor uitgaven: zoals keuzevakken, medische attesten voor sport, vaccinaties, de kosten voor het openbaar vervoer, school lunch, persoonlijke uitgaven, et cetera.
 • Optionele excursies welke ter plaatse worden ondernomen.
 • In veel landen, organiseren onze partners, tijdens schoolvakanties, studiereizen of andere excursies. Verdere details en kosten worden vaak door onze partners beschikbaar gesteld bij aankomst in je gastland.
Valuta

Prijzen worden berekend op basis van de wisselkoers:     $ 1 (USD) = Euro 0,90

Voor de andere munteenheden wordt er gerekend volgens de officiële wisselkoers van 30 augustus 2016.

Als, voorafgaand aan vertrek, er een verschil in kosten door extreme wisselkoersen ontstaan, dan kunnen de programma kosten op elk moment in verhouding worden aangepast. Als de stijging van de totale prijs hoger is dan 10%, is de deelnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits dit wordt meegedeeld aan ASSE Nederland binnen 48 uur na ontvangst van de daarmee samenhangende toename.


Algemene informatie voor vertrek


Vanaf september zullen wij online voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.

Bij aanvaarding van het programma, zal de deelnemer regelmatig informatiemateriaal als voorbereiding op het grote avontuur ontvangen. In mei/juni zullen we een bijeenkomst organiseren die de uitwisselingsstudent maar ook de ouders voorbereid op de start. Deze bijeenkomst is verplicht voor de student en tenminste één ouder.


Visum


ASSE Nederland zal zorgdragen voor alle documenten die nodig zijn om een visum te verkrijgen voor het gekozen land. De kosten van de visumaanvraag zijn voor rekening van de deelnemer.


Gevolgen van ontbinding door deelnemer


De deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst boetevrij te ontbinden.


ASSE Nederland houdt dan alleen recht op het inschrijfgeld.


Elke verklaring van intrekking dient per aangetekende brief naar ASSE Nederland, Johan Watelerpad 19, 2553TT , Den Haag te worden verzonden. Deze ontbinding kan vooraf aan de brief ook per mail worden gemeld. Telefonisch zal een ontbinding niet worden geaccepteerd. Let wel de datum van binnenkomst van de brief is rechtsgeldig en  deze dient dan ook uiterlijk binnen 14 dagen in het bezit te zijn van ASSE Nederland.


Wanneer de deelnemer de overeenkomst in een later stadium wil ontbinden dan is dit mogelijk onder de volgende consequenties. In dit geval heeft hij recht op terugbetaling van het betaalde bedrag, na aftrek van de administratie kosten, het inschrijfgeld en met aftrek van de hieronder vermelde percentages.


Voor de programma’s die vertrekken in juli/augustus/september

t/m 31 Maart:  10 % van de programmaprijs (voor alle programma's)

t/m 25 April:     30 % van de programmaprijs (voor gewone en korte programma’s)

Let op:             60 % van de programmaprijs (Voor het Choice Plus, Uitgebreid en Private High School Programma)

t/m 31 Mei:      50 % van de programmaprijs (voor gewone en korte programma’s)

Let op:             70 % van de programmaprijs (voor het Choice Plus, Uitgebreid en Private High School Programma)

t/m 30 Juni:       75 % van de programmaprijs (voor gewone en korte programma’s**)

Let op:              85 % van de programmaprijs (voor het Choice Plus, Uitgebreid en Private High School Programma**)


**     Uitzondering hierop is wanneer de beoogde deelnemer niet is geslaagd voor zijn eindexamen, dan gelden de percentages die vermeld staan bij t/m 31 mei.


Voor de programma’s die vertrekken in januari/februari

t/m 31 Augustus: 10 % van de programmaprijs (voor alle programma's)

tot 30 September: 30 % van de programmaprijs (voor alle programma's)

tot 31 Oktober: 50 % van de programmaprijs (voor alle programma's)

tot 30 November: 70 % van de programmaprijs (voor alle programma's)


In aanvulling op deze voorwaarden, zal de deelnemer geen recht hebben op enige terugbetaling in geval van repatriëring door wangedrag. Ook is er geen restitutie mogelijk voor maaltijden, accommodatie, lessen of elke ander kosten die gemaakt worden anders dan die voor het programma zijn bedoeld.

LET OP: een plaatsing kan niet worden geweigerd om geografische redenen, de samenstelling van het gezin, religie, ras, et cetera.


Overeenkomst


De overeenkomst valt onder het Burgerlijk wetboek, Titel 5. De overeenkomst wordt ook bepaald door de algemene voorwaarden waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en in staat is geweest deze te accepteren zoals gemeld - niet alleen in deze prijslijst – maar ook  in folders, brochures, op de website en eventuele andere documentatie ter illustratie van deze internationale uitwisselingsprogramma’s.

ASSE Nederland zet zich in om de deelnemer zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben voordat hij of zij aan het grote avontuur gaat beginnen.


Klachten


Omdat ASSE Nederland fungeert als intermediair tussen de families en de dienstverlening, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die door andere partijen worden veroorzaakt. Daarnaast is ASSE Nederland niet verantwoordelijk voor zaken waar zij geen invloed op uit kunnen oefenen. Mochten er ondanks alle goede zorgen toch klachten zijn, dan kunnen deze via e-mail worden gemeld. Daarnaast zal deze per aangetekend schrijven moeten worden gestuurd naar ons hoofdkantoor te Den Haag. Dit schrijven dient binnen 10 dagen na terugkeer bij ons binnen te zijn.

Alles is duidelijk

Wij gebruiken cookies